24 maart 2021 / Het kabinet heeft besloten de dispensatieregeling (VCA) m.b.t COVID-19 te verlengen t/m 20 april 2021

24 maart 2021

Certificatie

De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan en hoe zij omgaan met VCA-, VCO- en VCU-certificaten die tijdens de coronacrisis verlopen of zijn verlopen.

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register

  1. Diplomahouders van wie het diploma in de periode 15 december 2020 tot en met 20 april 2021 verloopt en die vanwege de actuele situatie rond het coronavirus geen examen kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

    Dit geldt voor de volgende diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en SOG-petrochemie. Het CDR geeft bij diploma’s die in de periode 15 december 2020 tot en met 20 april 2021 zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’
  2. Ook medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de actuele situatie rond het coronavirus niet kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.
  4. Onze dispensatieregeling houdt nadrukkelijk geen verbod op examens in. Mensen die examen willen doen, kunnen met een erkend examencentrum kijken welke mogelijkheden hiervoor zijn. De kandidaat en het examencentrum zijn er dan samen verantwoordelijk voor dat het examen op een verantwoorde manier plaatsvindt.

NOGEPA en de Stichting Veilig Werken Op Hoogte hebben voor hun diploma’s en certificaten uit het CDR eigen afspraken. Zie hiervoor de websites van deze organisaties.

Vraag & antwoordpagina

We hebben een pagina gemaakt met een overzicht van vragen die we naar aanleiding van het coronavirus hebben gekregen, en de antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@ssvv.nl, wij kunnen hem dan meenemen in het overzicht.

bron: www.vca.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *